Hồ sơ hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm của SPC giai đoạn 2020-2023 02/08/2022

HỒ SƠ HỢP QUY GUANG DIU 600WG

CBHQ_SAGOPERFECT_320SC

CBHQ_SAIPORA_SUPER_350SC

CBHQ_SPC_CAL

CBHQ_SPC_K

CBHQ_SPC_MKP

CBHQ_TANO_601

CBHQ_TANO_606

CBHQ_DIUSINATE_268SC

CBHQ_SAGOFORT_10GR

GIAY_CN_QĐ_PHANBON_2TANO_3SPC

QUYET_DINH_SO_25745_4SP

TBTN_PHANBON_2TANO_3SPC

TBTN_SO_260_4SP

CBHQ VOVINAM 2.5EC

CBHQ DIMENAT 20EC

CBHQ DINAMIC 700WG

QDHQ VOVINAM, DIMENAT, DINAMIC

TBTN SO 669 VOVINAM, DIMENAT, DINAMIC

HỒ SƠ HỢP QUY PHÂN BÓN KIM LONG NATRAZYME 5-11-3 

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN SỐ 470 PYROLAX VÀ FENBIS

CÔNG BỐ HỢP QUY PYROLAX 250 EC

CÔNG BỐ HỢP QUY FENBIS 25EC

QUYẾT ĐỊNH HỢP QUY PYROLAX 250EC

QUYẾT ĐỊNH HỢP QUY FENBIS 25EC

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN SỐ 155 11 SẢN PHẨM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3322 11 SẢN PHẨM

CBHQ_SAIKUMI 39,35 SC

CBHQ_SAGOLATEX 2.5PA

CBHQ_SAMET 25 EC

CBHQ_SHERZOL 205 EC

CBHQ_BUTYL 400SC

CBHQ_KISAIGON 50 EC

CBHQ_PYAN-PLUS 5.8 EC

CBHQ_SAGO SUPER 20EC

CBHQ_BÉ BỤ 30 SE

CBHQ_BUTOXIM 5 GR

CBHQ_BINHTOX 3.8 EC 

HỒ SƠ HỢP QUY PHÂN BÓN FERTIGONIA 18-18-18 3MgO+ME

CBHQ_KIM LONG ATRAZIN

TBTN KL ATRAZIN

QUYET DINH VA GIAY CN HOP QUY THUOC BVTV

THONG BAO TIEP NHAN SO 314 _61 SP

THONG BAO TIEP NHAN SO 321_8SP

CHQ-ALPINE 80 WG

CHQ-ALPINE 80 WP

CHQ-ANIMATC 40 SL

CHQ-ANSARON 80 WP

CHQ-ANSARON 500 SC

CHQ-BASCIDE 50 EC

CHQ-BE BU 30 WP

CHQ-BERON 10 WP

CHQ-BETO 14 WP

CHQ-BOSAGO 12 AB

CHQ-BRIMGOLD 200 WP

CHQ-BROADSAFE 200 EC

CHQ-BUTOXIM 60 EC

CHQ-BUTYL 10 WP

CHQ-BUTYL 40 WG

CHQ-BUTYOXIM 60 EC

CHQ-CLEANER 75 WP

CHQ-COMDA 250 EC

CHQ-COMDA GOLD 5 WG

CHQ-DIOTO 250 EC

CHQ-DIOTO 830 WG

CHQ-DIPOMATE 80 WP

CHQ-DIPOMATE 430 SC

CHQ-DOMINO 20 WP

CHQ-FARUS 25 SC

CHQ-FASFIX 150 SL

CHQ-GA NOI 4 GR

CHQ-GA NOI 95 SP

CHQ-HAT VANG 50 WP

CHQ-HAT VANG 250 SC

CHQ-KISAIGON 10 GR

CHQ-LUA VANG 20 WP

CHQ-LUNASA 25 EC

CHQ-MEXYN MZ 72 WP

CHQ-MIPCIDE 50 WP

CHQ-MIZIN 80 WP

CHQ-MIZIN 500 SC

CHQ-NETOXINE 90 WP

CHQ-OSAGO 80 WG

CHQ-PATAXIM 55 EC

CHQ-PYANCHOR 5 EC

CHQ-PYANCHOR 8.5 EC

CHQ-RONINDA 100 SL

CHQ-SAGO SUPER 3 GR

CHQ-SAGOGRAIN 300 EC

CHQ-SAGOMETRO 50 WG

CHQ-SAI GON P1 15 WP

CHQ-SAICOBA 500 EC

CHQ-SAIMIDA 100 SL

CHQ-SAI-ONE 15 EC

CHQ-SAIPAN 2 SL

CHQ-SAIVINA 430 SC

CHQ-SAIZOLE 5 SC

CHQ-SAPEN ALPHA 5 EC

CHQ-SAROMITE 57 EC

CHQ-SECSAIGON 25 EC

CHQ-SEU DO 3 EC

CHQ-SK ENSPRAY 99 EC

CHQ-STAR 10 WP

CHQ-SUNLOX 80 WP

CHQ-TREPPACH BUL 607 SL

CHQ-TRIZOLE 75 WG

CHQ-TRIZOLE 75 WP

CHQ-TRIZOLE 400 SC

CHQ-VANICIDE 5 SL

CHQ-VANICIDE 5 WP

CHQ-VENUS 300 EC

CHQ-ZIN 80 WP

CHQ-ZINEB BUL 80 WP

CHQ-YOSKY 10SL

 

Tin cùng loại

Hồ sơ chứng từ hợp chuẩn, hợp quy về sản phẩm của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC). Địa chỉ: Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2018 - 2020

Thuốc BVTV giả không được kiểm nghiệm để đảm bảo mức độ an toàn và hiệu quả, khi sử dụng thuốc BVTV giả, bà con mất tiền mua thuốc mà dịch hại trên đồng ruộng không được kiểm soát, cây trồng giảm năng suất thậm chí mất mùa. Bà con còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe bởi không biết những hóa chất nào được pha trộn trong các chai thuốc này.

Hồ sơ chứng từ hợp chuẩn, hợp quy về sản phẩm của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC). Địa chỉ: Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2015 - 2017

 • Trụ sở Chính
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
 • Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
 • Mã số thuế: 0300632232
 • Tel: (028) 38 733 295 - 38 732 077
 • Fax: (028) 38 733 003 - 38 733 391
 • Website: www.spchcmc.vn - Email: info@spchcmc.vn
 • Xí nghiệp Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
 • XÍ NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
 • Lô C1-C3 Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM
 • Tel: (028) 3873 4089 - Fax: (028) 3873 4090
 • Đơn vị trực thuộc
 • Kết nối chúng tôi