• WELCOME TO
 • SAIGON PLANT PROTECTION JOIN STOCK COMPANY
 • Thông tin nội bộ
 • Đơn vị trực thuộc
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Skype
  Skype
 • Video clip

Uu diem va han che

 • Bác sĩ cây trồng
 • Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
  Lượt truy cập: 1,992,857
 • Thông tin Nông nghiệp
  Chính sách Pháp luật
Hồ sơ hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm của SPC giai đoạn 2015-2017 02/08/2018

HẠT VÀNG 250 SC (Hồ sơ tự công bố)

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY

CBHQ-BENDAZOL 50 WP

CBHQ-LUSTER 250 SC

CNHQ_BENDAZOL 50 WP

CNHQ_LUSTER 250 EC

BẢN CÔNG BỐ POLYFEED 15-15-30

BẢN CÔNG BỐ POLYFEED 19-19-19

CNHQ_ZINPHOS 20%

CNHQ_ZIN 80WP

CNHQ_ZICO 850 SL

CNHQ_ZICO 720 SL

CNHQ_ZICO 520 SL

CNHQ_ZICO 48 SL

CNHQ_VENUS 300 EC

CNHQ_VANICIDE 5 WP

CNHQ_VANICIDE 5 SL

CNHQ_TRIZOLE 400SC

CNHQ_TRIZOLE 75WP

CNHQ_TRIZOLE 75WG

CNHQ_TREPPACH BUL 607 SL

CNHQ_THIO-M 500 SC

CNHQ_SULOX 80WP

CNHQ_STAR 10WP

CNHQ_SK ENSPRAY 99EC

CNHQ_SHERZOL 205 EC

CNHQ_SECSAIGON 50EC

CNHQ_SECSAIGON 25EC

CNHQ_SECSAIGON 10EC

CNHQ_SECSAIGON 5EC

CNHQ_SCHEZGOLD 500 WG

CNHQ_SAROMITE 57 EC

CNHQ_SAPEN ALPHA 5 EC

CNHQ_SAIZOLE 5 SC

CNHQ_SAIRIFOS 585 EC

CNHQ_SAIPAN 2 SL

CNHQ_SAI-ONE 15EC

CNHQ_SAIMIDA 100SL

CNHQ_SAICOBA 800 EC

CNHQ_SAICOBA 500 EC

CNHQ_SAIBORA 350 EC

CNHQ_SAGOMETRO 50 WG

CNHQ_SAGOGRAIN 300 EC

CNHQ_SAGOFIFRO 850 WG

CNHQ_SAGO SUPER 20EC

CNHQ_SAGO SUPER 3GR

CNHQ_SAGENT 6GR

CNHQ_SABURAN 10 GR

CNHQ_PYSAIGON 50 WP

CNHQ_PYANCHOR GOLD 8.5 EC

CNHQ_PYANCHOR 5EC

CNHQ_PYANCHOR 3 EC

CNHQ_PYAN.PLUS 5.8EC

CNHQ_PESLE 276 SL

CNHQ_PATAXIM 55EC

CNHQ_NETOXIN 90 WP

CNHQ_MIZIN 500SC

CNHQ_MIZIN 80 WP

CNHQ_MIPCIDE 50 WP

CNHQ_MEXYL MZ 72 WP

CNHQ_LYPHOXIM 396 SL

CNHQ_LYPHOXIM 75.7 WG

CNHQ_LYPHOXIM 41 SL

CNHQ_LYPHOXIM 16 SL

CNHQ_LUNASA 25EC

CNHQ_LÚA VÀNG 20 WP

CNHQ_KISAIGON 10GR

CNHQ_GARDON 27.6 SL

CNHQ_GANOI 4GR

CNHQ_GÀ NÒI 95 SP

CNHQ_FASFIX 150 SL

CNHQ_DIPOMATE 80 WP

CNHQ_DIOTO 830 WG

CNHQ_DIOTO 250 EC

CNHQ_DIAPHOS 50 EC

CNHQ_DIAPHOS 10 GR

CNHQ_COMDA GOLD 5 WG

CNHQ_COMDA 250 EC

CNHQ_CARBENZIM 500 FL

CNHQ_CARBENZIM 50 WP

CNHQ_BUTYL 400 SC

CNHQ_BUTYL 40 WG

CNHQ_BUTOXIM 60EC + CAT

CNHQ_BUTOXIM 60 EC

CNHQ_BUTOXIM 5 GR

CNHQ_BUBYL 10 WP

CNHQ_BRIMGOLD 200 WP

CNHQ_BOSAGO 12 AB

CNHQ_BETO 14 WP

CNHQ_BERON 10WP

CNHQ_BÉ BỤ 30 WP

CNHQ_BASCIDE 50 EC

CNHQ_ANSARON 80WP

CNHQ_ALPINE 80 WG

CNHQ_ ZINEB BUL 80 WP

CNHQ_ THIO M 70WP

CNHQ_ KISAIGON 50EC

CNHQ_ZICO 80WP

CNHQ_ZICO 96WP

CBHQ-ZINPHOS 20%

CBHQ-ZIN 80 WP

CBHQ-ZICO 850 SL

CBHQ-ZICO 520 SL

CBHQ-ZICO 48 SL

CBHQ-VENUS 300 EC

CBHQ-VANICIDE 5 WP

CBHQ-VANICIDE 5 SL

CBHQ-TRIZOLE 75 WP 

CBHQ-TRIZOLE 75 WG

CBHQ-TREPPACH BUL 607 SL

CBHQ-THIO-M 500 SC

CBHQ-THIO M 70 WP

CBHQ-SULOX 80 WP

CBHQ-STAR 10WP

CBHQ-SK ENSPRAY 99 EC

CBHQ-SHERZOL 205 EC

CBHQ-SECSAIGON 50 EC

CBHQ-SECSAIGON 25 EC

CBHQ-SECSAIGON 10 EC

CBHQ-SECSAIGON 5EC

CBHQ-SCHEZGOLD 500 WG

CBHQ-SAROMITE 57 EC

CBHQ-SARGENT 6 GR

CBHQ-SAPEN ALPHA 5 EC

CBHQ-SAIZOLE 5 SC

CBHQ-SAIRIFOS 585 EC

CBHQ-SAIPORA 350 SC

CBHQ-SAIPAN 2 SL

CBHQ-SAIMIDA 100SL

CBHQ-SAIGON P1 15WP

CBHQ-SAICOBA 800 EC

CBHQ-SAICOBA 500 EC

CBHQ-SAI ONE 15 EC

CBHQ-SAGO-SUPER 3 GR

CBHQ-SAGOMETRO 50 WG

CBHQ-SAGOGRAIN 300 EC

CBHQ-SAGO SUPER 20EC

CBHQ-PYSAIGON 50 WP

CBHQ-PYANCHOR GOLD 8.5 EC

CBHQ-PYANCHOR 5 EC

CBHQ-PYANCHOR 3 EC

CBHQ-PYAN PLUS 5.8 EC

CBHQ-PESLE 276 SL

CBHQ-PATAXIM 55 EC

CBHQ-MIZIN 500 SC

CBHQ-MIZIN 80 WP

CBHQ-LYPHOXIM 396 SL

CBHQ-LYPHOXIM 41 SL

CBHQ-LYPHOXIM 16 SL

CBHQ-LUNASA 25EC

CBHQ-LÚA VÀNG 20 WP

CBHQ-KISAIGON 50 EC

CBHQ-KISAIGON 10 GR

CBHQ-GARDON 27,6 SL

CBHQ-GÀ NỒI 95 SP

CBHQ-GA NOI 4 GR

CBHQ-FASFIX 150 SL

CBHQ-DIOTO 830 WG

CBHQ-DIOTO 250 EC

CBHQ-DIAPHOS 50 EC

CBHQ-DIAPHOS 10 GR

CBHQ-COMDA GOLD 5 WG

CBHQ-COMDA 250 EC

CBHQ-CARBENZIM 50 WP

CBHQ-BUTYL 40 WP

CBHQ-BUTYL 10 WP

CBHQ-BUTOXIM 60 EC CAT

CBHQ-BUTOXIM 60 EC

CBHQ-BUTOXIM 5 GR

CBHQ-BRIMGOLD 200 WP

CBHQ-BOSAGO 12 AB

CBHQ-BETO 14 WP

CBHQ-BERON 10WP

CBHQ-BÉ BỤ 30 WP

CBHQ-BASCIDE 50 EC

CBHQ-ANSARON 80 WP

CBHQ-ALPINE 80 WG

CBHQ- ZINEB BUL 80 WP

CBHQ- ZICO 720 SL

CBHQ- TRIZOLE 400SC

CBHQ- SAGOFIFRO 850 WG

CBHQ- SABURAN 10 GR

CBHQ- NETOXIN 90  WP

CBHQ- MIPCIDE 50 WP

CBHQ- MEXYL MZ 72 WP

CBHQ- LYPHOXIM 75.7 WG

CBHQ- DIPOMATE 80 WP

CBHQ- CARBENZIM 500 FL

CBHQ- BUTYL 400SC

CBHQ-ZICO 80WP

CBHQ-ZICO 96WP

 

                                                              CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Những tin Nông nghiệp khác:
SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng
Thỏa mãn ước vọng vì một nền Nông nghiệp xanh và bền vững
 • Đối tác SPC