Tin tức SPC - Cuộc thi Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng lần 3
Vòng 2 - Phân Bón Phức Hợp SPC - K
Vòng 2 - Phương Thức Làm Cỏ Chết Nhanh
Vòng 2 - Các Tác Nhân Gây Bệnh Hại Trên Cây Trồng
Vòng 2 - Một Số Nội Dung Liên Quan Đến Sâu Hại Cách Gây Hại Và Phòng Trừ
Thuốc Trừ Cỏ Cho Ruộng Lúa
Phòng Trừ Sâu Đầu Đen Hại Dừa
Phòng Trừ Cỏ Cho Ruộng Cây Họ Đậu
Phòng Chống Sâu Đầu Đen Hại Dừa
Đặc Điểm Kỹ Thuật Và Cách Sử Dụng Thuốc Trừ Cỏ Bé Bụ 30 WP
Một Số Điều Lưu Ý Khi Hỗn Hợp Thuốc BVTV
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 16
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 15
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 14
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 13
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 12
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 11
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 10
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 9
Đặc Điểm Kỹ Thuật Và Cách Sử Dụng Thuốc Trừ Cỏ Pyanchor 5EC
Đặc điểm kỹ thuật và cách sử dụng thuốc trừ sâu mới Saliphos 35EC
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 8
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 7
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 6
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 5
Đặc Điểm Kỹ Thuật Và Cách Sử Dụng Thuốc Trừ Cỏ Cho Ruộng Mía Ansaron 500 SC
Thuốc Trừ Nhện Hiệu Quả Kingspider 93 SC
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 4
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 3
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 2
Cuộc thi "Bạn thử làm Bác Sĩ Cây Trồng" tập 1
Trailer Cuộc thi Bạn thử làm BSCT
 • Trụ sở Chính
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
 • Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
 • Mã số thuế: 0300632232
 • Tel: (028) 38 733 295 - 38 732 077
 • Fax: (028) 38 733 003 - 38 733 391
 • Website: www.spchcmc.vn - Email: info@spchcmc.vn
 • Xí nghiệp Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
 • XÍ NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
 • Lô C1-C3 Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM
 • Tel: (028) 3873 4089 - Fax: (028) 3873 4090
 • Đơn vị trực thuộc
 • Kết nối chúng tôi