Hồ sơ hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm của SPC giai đoạn 2018-2020 22/08/2020

 

CÔNG BỐ HỢP QUY ORGANIC NOKAYO

CÔNG BỐ HỢP QUY ORGANIC YUKIMOTO

CÔNG BỐ HỢP QUY BOROZINC

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN 2 PHÂN GÀ VÀ BOROZINC 

HỒ SƠ HỢP QUY ANIMAT 40 SL

CÔNG BỐ HỢP QUY SPC-CAL

CÔNG BỐ HỢP QUY SPC-K

CÔNG BỐ HỢP QUY SPC-MKP

CÔNG BỐ HỢP QUY TANO-601

CÔNG BỐ HỢP QUY TANO-606

CÔNG BỐ HỢP QUY DOMINO 20 WP

CÔNG BỐ HỢP QUY FARUS 25 SC

CÔNG BỐ HỢP QUY VOVINAM 2.5 EC

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA PHÂN BÓN TANO 601 VÀ 606

GIẤY CHÚNG NHẬN HỢP QUY CỦA 3 LOẠI PHÂN BÓN SPC-CAL, SPC-K, SPC-MKP

GIẤY CHÚNG NHẬN HỢP QUY FARUS 25 SC

GIẤY CHÚNG NHẬN HỢP QUY VOVINAM 2.5 EC VÀ DOMINO 20 WP

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN 03 SP DOMINO 20 WP, FARUS 25 SC, VOVINAM 2.5 EC 

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN 05 PHÂN BÓN

GIAY_CHUNG_NHAN_1087_08_SP_moi

GIAY_CHUNG_NHAN_3384_02_SP

GIAY_CHUNG_NHAN_3830_87_SPmoi

GIAY_CHUNG_NHAN_3868_11_SPmoi

HỒ SƠ HỢP QUY CỦA CLEARNER 75WP 

HỒ SƠ HỢP QUY CỦA SAIVINA 430 SC

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SO 394_02SP

CBHQ-BROADSAFE-200EC

CBHQ-FENBIS-25EC

CBHQ-ALPINE 80 WP

CBHQ-BUTOXIM 60 EC MỚI

CBHQ-HATVANG 50 WP

CBHQ-MIPCIDE 50 WP

CBHQ-MIZIN 500 SC

CBHQ-PESLE 276 SL

CBHQ-PYLACOL 700 WP MỚI

CBHQ-SAIGON-P1 15 WP

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SO 203_8 SP

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SỐ 435_11 SP

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SO 433_62 SP

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SO 411_17 SP

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SỐ 26_07 SP

CBHQ-ZINPHOS 20 CP

CBHQ-ZINEB BUL 80 WP

CBHQ-ZIN 80 WP

CBHQ-ZICO 850 SL

CBHQ-ZICO 720 SL

CBHQ-ZICO 96 WP

CBHQ-ZICO 80 WP

CBHQ-ZICO 48 SL

CBHQ-VENUS 300 EC

CBHQ-VANICIDE 5 SL

CBHQ-VANICIDE 3 SL

CBHQ-TRIZOLE 400 SC

CBHQ-TRIZOLE 75 WP

CBHQ-TRIZOLE 75 WG

CBHQ-TREPPACH BUL 607 SL

CBHQ-THIO-M 500 SC

CBHQ-THIO-M 70 WP

CBHQ-TATOO 150 AB

CBHQ-SULOX 80 WP

CBHQ-STAR 10 WP

CBHQ-SK ENSPRAY 99 EC

CBHQ-SHERZOL 205 EC

CBHQ-SEU ĐO 3 EC

CBHQ-SECSAIGON 50 EC

CBHQ-SECSAIGON 25 EC

CBHQ-SECSAIGON 10 EC

CBHQ-SECSAIGON 5 EC

CBHQ-SAROMITE 57 EC

CBHQ-SARGENT 6 GR

CBHQ-SAPEN-ALPHA 5 EC

CBHQ-SAMET 25 EC

CBHQ-SALIPHOS 35 EC

CBHQ-SAIZOLE 5 SC

CBHQ-SAIRIFOS 585 EC

CBHQ-SAIPORA 350 SC

CBHQ-SAIPAN 2 SL

CBHQ-SAI-ONE 15 EC

CBHQ-SAIMIDA 100 SL

CBHQ-SAICOBA 800 EC

CBHQ-SAICOBA 500 EC

CBHQ-SAGO-SUPER 20 EC

CBHQ-SAGO-SUPER 3 GR

CBHQ-SAGOMETRO 50 WG

CBHQ-SAGOLATEX 2.5 PA

CBHQ-SAGOGRAIN 300 EC

CBHQ-RONINDA 100 SL

CBHQ-PYSAIGON 50 WP

CBHQ-PYAN-PLUS 5.8 EC

CBHQ-PYANCHOR GOLD 8.5 EC

CBHQ-PYANCHOR 5 EC

CBHQ-PYANCHOR 3 EC

CBHQ-PATAXIM 55 EC

CBHQ-NETOXIN 95 WP

CBHQ-NETOXIN 90 WP

CBHQ-MIZIN 80 WP

CBHQ-MIZIN 50 WP

CBHQ-MEXYL MZ 72 WP

CBHQ-LYPHOXIM 396 SL

CBHQ-LYPHOXIM 75.7 WG

CBHQ-LYPHOXIM 41 SL

CBHQ-LUSTER 250 SC

CBHQ-LUNASA 25 EC

CBHQ-LUA VANG 20 WP

CBHQ-LANCER 50 SP

CBHQ-KISAIGON 50 EC

CBHQ-KISAIGON 10 GR

CBHQ-HAT VANG 250 SC

CBHQ-GARDON 27.6 SL

CBHQ-GA NOI 95 SP

CBHQ-GA NOI 4 GR

CBHQ-FASFIX 150 SL

CBHQ-DIPOMATE 430 SC

CBHQ-DIPOMATE 80 WP

CBHQ-DIOTO 830 WG

CBHQ-DIOTO 250 EC

CBHQ-DIAPHOS 50 EC

CBHQ-DIAPHOS 10 GR

CBHQ-COMDA GOLD 5 WG

CBHQ-COMDA 250 EC

CBHQ-CARBENZIM 500 FL

CBHQ-CARBENZIM 50 WP

CBHQ-BUTYL 400 SC

CBHQ-BUTYL 10 WP

CBHQ-BUTOXIM 60 EC

CBHQ-BUTOXIM 5 GR

CBHQ-BRIMGOLD 200 WP

CBHQ-BOSAGO 12 AB

CBHQ-BETO 14 WP

CBHQ-BERON 10 WP

CBHQ-BENDAZOL 50 WP

CBHQ-BE BU 30 WP

CBHQ-BE BU 30 SE

CBHQ-BASCIDE 50 EC

CBHQ-AQUINPHOS 40 EC

CBHQ-ANSARON 500 SC

CBHQ-ANSARON 80 WP

CBHQ-ALPINE 80 WG

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Tin cùng loại

Hồ sơ chứng từ hợp chuẩn, hợp quy về sản phẩm của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC). Địa chỉ: Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2023 - 2026

Hồ sơ chứng từ hợp chuẩn, hợp quy về sản phẩm của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC). Địa chỉ: Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2020 - 2023

Thuốc BVTV giả không được kiểm nghiệm để đảm bảo mức độ an toàn và hiệu quả, khi sử dụng thuốc BVTV giả, bà con mất tiền mua thuốc mà dịch hại trên đồng ruộng không được kiểm soát, cây trồng giảm năng suất thậm chí mất mùa. Bà con còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe bởi không biết những hóa chất nào được pha trộn trong các chai thuốc này.

Hồ sơ chứng từ hợp chuẩn, hợp quy về sản phẩm của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC). Địa chỉ: Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2015 - 2017

 • Trụ sở Chính
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
 • Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
 • Mã số thuế: 0300632232
 • Tel: (028) 38 733 295 - 38 732 077
 • Fax: (028) 38 733 003 - 38 733 391
 • Website: www.spchcmc.vn - Email: info@spchcmc.vn
 • Xí nghiệp Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
 • XÍ NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
 • Lô C1-C3 Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM
 • Tel: (028) 3873 4089 - Fax: (028) 3873 4090
 • Đơn vị trực thuộc
 • Kết nối chúng tôi