• WELCOME TO
 • SAIGON PLANT PROTECTION JOIN STOCK COMPANY
 • Thông tin nội bộ
 • Đơn vị trực thuộc
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Skype
  Skype
 • Video clip

Uu diem va han che

 • Bác sĩ cây trồng
 • Thống kê truy cập
 • Đang online: 14
  Lượt truy cập: 1,992,930
 • Thông tin Nông nghiệp
  Chính sách Pháp luật
Hồ sơ hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm của SPC giai đoạn 2018-2020 14/08/2018

 

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SO 394_02SP

GIAY CHUNG NHAN 3384_02_SP

CBHQ-BROADSAFE-200EC

CBHQ-FENBIS-25EC

CBHQ-ALPINE 80 WP

CBHQ-BUTOXIM 60 EC MỚI

CBHQ-HATVANG 50 WP

CBHQ-MIPCIDE 50 WP

CBHQ-MIZIN 500 SC

CBHQ-PESLE 276 SL

CBHQ-PYLACOL 700 WP MỚI

CBHQ-SAIGON-P1 15 WP

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SO 203_8 SP

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SỐ 435_11 SP

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SO 433_62 SP

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SO 411_17 SP

THONG BAO TIEP NHAN CBHQ SỐ 26_07 SP

GIAY CHUNG NHAN 3868_11 SP

GIAY CHUNG NHAN 3830_87 SP 

CBHQ-ZINPHOS 20 CP

CBHQ-ZINEB BUL 80 WP

CBHQ-ZIN 80 WP

CBHQ-ZICO 850 SL

CBHQ-ZICO 720 SL

CBHQ-ZICO 96 WP

CBHQ-ZICO 80 WP

CBHQ-ZICO 48 SL

CBHQ-VENUS 300 EC

CBHQ-VANICIDE 5 SL

CBHQ-VANICIDE 3 SL

CBHQ-TRIZOLE 400 SC

CBHQ-TRIZOLE 75 WP

CBHQ-TRIZOLE 75 WG

CBHQ-TREPPACH BUL 607 SL

CBHQ-THIO-M 500 SC

CBHQ-THIO-M 70 WP

CBHQ-TATOO 150 AB

CBHQ-SULOX 80 WP

CBHQ-STAR 10 WP

CBHQ-SK ENSPRAY 99 EC

CBHQ-SHERZOL 205 EC

CBHQ-SEU ĐO 3 EC

CBHQ-SECSAIGON 50 EC

CBHQ-SECSAIGON 25 EC

CBHQ-SECSAIGON 10 EC

CBHQ-SECSAIGON 5 EC

CBHQ-SAROMITE 57 EC

CBHQ-SARGENT 6 GR

CBHQ-SAPEN-ALPHA 5 EC

CBHQ-SAMET 25 EC

CBHQ-SALIPHOS 35 EC

CBHQ-SAIZOLE 5 SC

CBHQ-SAIRIFOS 585 EC

CBHQ-SAIPORA 350 SC

CBHQ-SAIPAN 2 SL

CBHQ-SAI-ONE 15 EC

CBHQ-SAIMIDA 100 SL

CBHQ-SAICOBA 800 EC

CBHQ-SAICOBA 500 EC

CBHQ-SAGO-SUPER 20 EC

CBHQ-SAGO-SUPER 3 GR

CBHQ-SAGOMETRO 50 WG

CBHQ-SAGOLATEX 2.5 PA

CBHQ-SAGOGRAIN 300 EC

CBHQ-RONINDA 100 SL

CBHQ-PYSAIGON 50 WP

CBHQ-PYAN-PLUS 5.8 EC

CBHQ-PYANCHOR GOLD 8.5 EC

CBHQ-PYANCHOR 5 EC

CBHQ-PYANCHOR 3 EC

CBHQ-PATAXIM 55 EC

CBHQ-NETOXIN 95 WP

CBHQ-NETOXIN 90 WP

CBHQ-MIZIN 80 WP

CBHQ-MIZIN 50 WP

CBHQ-MEXYL MZ 72 WP

CBHQ-LYPHOXIM 396 SL

CBHQ-LYPHOXIM 75.7 WG

CBHQ-LYPHOXIM 41 SL

CBHQ-LUSTER 250 SC

CBHQ-LUNASA 25 EC

CBHQ-LUA VANG 20 WP

CBHQ-LANCER 50 SP

CBHQ-KISAIGON 50 EC

CBHQ-KISAIGON 10 GR

CBHQ-HAT VANG 250 SC

CBHQ-GARDON 27.6 SL

CBHQ-GA NOI 95 SP

CBHQ-GA NOI 4 GR

CBHQ-FASFIX 150 SL

CBHQ-DIPOMATE 430 SC

CBHQ-DIPOMATE 80 WP

CBHQ-DIOTO 830 WG

CBHQ-DIOTO 250 EC

CBHQ-DIAPHOS 50 EC

CBHQ-DIAPHOS 10 GR

CBHQ-COMDA GOLD 5 WG

CBHQ-COMDA 250 EC

CBHQ-CARBENZIM 500 FL

CBHQ-CARBENZIM 50 WP

CBHQ-BUTYL 400 SC

CBHQ-BUTYL 10 WP

CBHQ-BUTOXIM 60 EC

CBHQ-BUTOXIM 5 GR

CBHQ-BRIMGOLD 200 WP

CBHQ-BOSAGO 12 AB

CBHQ-BETO 14 WP

CBHQ-BERON 10 WP

CBHQ-BENDAZOL 50 WP

CBHQ-BE BU 30 WP

CBHQ-BE BU 30 SE

CBHQ-BASCIDE 50 EC

CBHQ-AQUINPHOS 40 EC

CBHQ-ANSARON 500 SC

CBHQ-ANSARON 80 WP

CBHQ-ALPINE 80 WG

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Những tin Nông nghiệp khác:
SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng
Thỏa mãn ước vọng vì một nền Nông nghiệp xanh và bền vững
 • Đối tác SPC