Cơ cấu Tổ chức Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Bà Lê Thị Phượng – Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 25/12/1967

Quốc tịch: Việt Nam

Học vị: Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp chính trị. 

Tóm tắt quá trình công tác:

1988 - 1989: Kế toán XNQD Nhựa Cao su Việt Hưng

1/1990 - 6/1990: Kế toán HTX may Hoàng Thịnh

8/1990 - 3/1994: Kế toán tổng hợp Công ty Sài Gòn Lao động thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM

4/1994 - 12/1994: Nhân  viên văn thư vi tính văn phòng cơ quan Liên đoàn lao động TP.HCM

1/1995 - 3/1999: Kế toán tổng hợp Ban tài chính – Kinh tế Liên đoàn lao động TP.HCM

3/1999 - 9/2004: Kế toán trưởng Ban tài chính - Kinh tế Liên đoàn lao động TP.HCM

9/2004 - 10/2010: Phó Ban tài chính – kiêm Kế toán trưởng Liên đoàn lao động TP.HCM

11/2010 - 10/2014: Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban tài chính Liên đoàn lao động TP.HCM 

11/2014 - 01/2017: Phụ trách chung Kiểm soát viên – Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên

Ông Nguyễn Quốc Dũng  - Giám đốc Điều hành - Thành viên HĐQT   

Sinh ngày: 18/11/1967

Quốc tịch: Việt Nam

Học vị: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật – Luật sư thuộc đoàn Luật sư TP.HCM, Cao cấp Lý luận chính trị.

Học hàm: Phó giáo sư

Tóm tắt quá trình công tác:

1983 - 1986: Xã viên Họp tác xã Mành Trúc xuất khẩu Trường Sơn.

03/1986 - 09/1989: Đi nghĩa vụ quân sự tại trung đoàn Gia Định – Chiến đấu tại chiến trường Campuchia.

10/1989 - 10/1990: Học viên Trường Kỹ thuật Công Nhân đường số 4 tại Hóc Môn .

11/1990 - 07/1993: Lái xe cho tư nhân, học trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

07/1993 - 09/1994: Lái xe Xí Nghiệp Thuốc Trừ Sâu Sài Gòn.

10/1994 - 11/2000: Nhân viên Kinh doanh Công ty Thuốc Trừ Sâu Sài Gòn.

11/2000 - 09/2003: Phó Trạm, Phụ trách Trạm Bảo vệ Thực vật – Công ty Thuốc Trừ Sâu Sài Gòn.

09/2003 - 08/2008: Phó phòng Maketing Công ty Thuốc Trừ Sâu Sài Gòn, Công ty TNHH 1 TV Bảo vệ Thực Vật Sài Gòn.

09/2008 - 08/2009: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh Doanh Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

09/2009 - 03/2015: Phó Giám Đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Tiếp thị - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Từ 24/4/2015: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Từ 25/04/2015: Giám Đốc Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Ông: Đặng Thanh Cương - Thành viên HĐQT

Sinh ngày: 20/04/1955

Quốc tịch: Việt Nam

Học vị: Kỹ sư Nông nghiệp, Cao cấp Chính trị 

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ năm 1979 - 1985:  CV Trung  tâm  BVTV  phía  nam Tiền Giang

Từ năm 1985 - 2015: Công  tác  tại Công  ty  cổ phần Nông dược H.A.I 

Từ  26/04/2013: Thành  viên HĐQT  CTCP  Bảo  vệ  Thực vật Sài Gòn 

 

Ông: Phạm Thiết Hòa - Thành viên HĐQT

Sinh ngày: 09/07/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Ông: Huỳnh Đức - Thành viên HĐQT

Sinh ngày: 22/04/1961 

Quốc tịch: Việt Nam

 

BAN KIỂM SOÁT  

Ông Trần Đình Vũ – Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 07/07/1986

Quốc tịch: Việt Nam

Học vị: Cao đẳng.

Tóm tắt quá trình công tác:

07/2007 - 03/2009:  Kế toán kho  –  Công ty TNHH Khang Cát

04/2009 - 05/2009:  Kế toán vật tư  - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

05/2009 - 08/2014:  Kế toán trưởng  – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tại Lào

09/2014 - 12/2014:  Kế toán công nợ - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

01/2015 – 11/2015:  Phụ trách kế toán– Xí nghiệp Bảo vệ Thực vật Sài Gòn - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Bà Mai Thị Lệ Khuyên - Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 04/5/1968

Quốc tịch: Việt Nam

Học vị: Cử nhân kế toán, Chứng chỉ kế toán trưởng 

Tóm tắt quá trình công tác:

1986-1988: NV Kế toán Thống kê Công ty xây dựng thủy điện Trị An

1989-1991: NV Kế toán Công ty Thủy sản KV3

1992-1995: NV hành chánh Công ty Vật phẩm Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh

1996-2004: NV thủ kho, Thủ quỹ, kế toán Công ty Vật phẩm Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh

Từ 2004: NV tổng hợp, Phòng Quảng bá Công ty TNHH 1 TV Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

Từ 6/2008: Ủy viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

Hiện nay: Ủy viên Ban kiểm soát - Trưởng phòng Nhân sự Hành chính Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

 

Bà Đỗ Thị Kim Anh - Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 12/02/1984

Quốc tịch: Việt Nam

 

 

 • Trụ sở Chính
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
 • Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
 • Mã số thuế: 0300632232
 • Tel: (028) 38 733 295 - 38 732 077
 • Fax: (028) 38 733 033 - 38 733 391
 • Website: www.spchcmc.vn - Email: info@spchcmc.vn
 • Xí nghiệp Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
 • XÍ NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
 • Lô C1-C3 Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM
 • Tel: (028) 3873 4089 - Fax: (028) 3873 4090
 • Đơn vị trực thuộc
 • Kết nối chúng tôi